Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ มอบกระเบื้องหลังคาและทำการซ่อมแซมบ้าน

เมื่อ 16 พ.ค.61, ๑๐๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายโยธิน ประสงค์ความดี นอภ.แม่ทา พร้อม จนท.อส., ทต.ทาสบเส้า, ผญบ.ม.13 บ.ดง และราษฏร บ.ดง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. ร่วมกันมอบกระเบื้องหลังคาและทำการซ่อมแซมบ้านให้กับ นางเขียว คำภีร์ระ อายุ 39 บ้านเลขที่ 40 ม.13 บ.ดง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านในพื้นที่ฯ (เสียหายมาก) เมื่อ 15 พ.ค.61 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 27 หลังคาเรือนนั้น ได้ดำเนินการซ่อมแซม (มุงหลังคา) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 24 หลัง และอยู่ระหว่างดำเนินการฯ จำนวน 3 หลัง

 

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey