กรมฝนหลวงฯ สานต่องานตามศาสตร์พระราชา ขยายความร่วมมือกับประเทศมองโกเลีย ด้านเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวง


กรมฝนหลวงฯ สานต่องานตามศาสตร์พระราชา ขยายความร่วมมือกับประเทศมองโกเลีย ด้านเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. ENKHTUVSHIN Sevjid อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย พร้อมด้วย Mr. OTGONSUREN Damdinsuren ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเลขาธิการสภา Mr. ULAMBAYAR Dashzevge ผู้อำนวยการกองสังเกตการณ์และการบริการ
ด้านสภาพอากาศแห่งชาติ Mr. BAT-ULZII Dambadargi เจ้าหน้าที่ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และ
Ms. LKHAGVASUREN Munkhbat เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2561 โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมการปฏิบัติการฝนหลวงของเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ รวมทั้งการศึกษาเทคนิคและกรรมวิธีการทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการทำฝนหลวง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศมองโกเลีย ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนของทั้งสองประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

cr  @หนึ่งหทัย.ศปน.ฝล.  ที่มาของข่าวจาก เฟสบุ๊ค กรมฝนหลวงและการบินเกษตร