สันติสุขแดนใต้

บรรยากาศชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ร่วมละหมาดฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรีอย่างคึกคัก

วันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เป็นวันเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลก หลังจากที่ต้องถือศีลอดมาตลอด 1 เดือนเต็ม โดยบรรยากาศที่ สนามหน้าโรงเรียนดารุลรอมะฮ์ ม.7 บ้านสือแด ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งชายหญิง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรใหม่สวยสดงดงามตามแบบอย่างของศาสนาอิสลาม เข้าร่วมละหมาดอีดหรือวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี เพื่อขอประทานอภัยโทษต่ออัลลอฮฺ และเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีละหมาดทุกคนยังได้ร่วมขอพรจากอัลลอฮฺให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการแจกคูปองสำหรับรับรางวัลต่างๆจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 30 วันที่ผ่านมา

วันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตริ คือการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลังจากสิ้นสุดของถือศีลอดในเดือนรอมฏอน อิสลามได้อนุญาตให้กับมุสลิมทุกคนสามารถเฉลิมฉลองด้วยการแสดงกิจกรรมที่ทางศาสนากำหนดให้กับชาวมุสลิม อย่างเช่น ให้กล่าวคำตักบีร(ตัก-บีร) คือการรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ก่อนที่จะร่วมกันละหมาดที่เรียกว่าละหมาดอีด หรือละหมาดในวันอารีรายอ

หลังจากนั้นก็จะมีการบริจาคทาน หรือการเลี้ยงอาหารให้กับผู้คนที่ยากจน และมีการกล่าวความยินดีระหว่างกัน และมีการขออภัยซึ่งกันและกัน และเยี่ยมเยือนระหว่างกัน ซึ่งศาสนามีการส่งเสริมให้มีการเยี่ยมเยือนกันขอภัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างมาก สิ่งใดที่มีข้อผิดพลาดระหว่างกันขออภัยกัน และผู้ที่ถูกขอแล้วก็ต้องให้อภัย ซึ่งถือเป็นการลบล้างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอีกด้วย

ข่าว/กรียา/นราธิวาส