สันติสุขแดนใต้

ชาวบ้านมุสลิมปลื้ม…. ผู้ใหญ่บ้านไทยพุทธ ทหารนาวิกโยธิน นำ ไอศกรีมขนมมอบให้พี่น้องชาวมุสลิมวันฮารีรายอ

ชาวบ้านมุสลิมปลื้ม….
ผู้ใหญ่บ้านไทยพุทธ ทหารนาวิกโยธิน
นำ ไอศกรีมขนมมอบให้พี่น้องชาวมุสลิมวันฮารีรายอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ที่มัสยิดตันหยงลูโล๊ะ ม.9ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

นายสมศักดิ์ พรหมชาติ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
เรือโท สุรพล สุขขวัญ ผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยปืนเล็กที่ 3 ฉก.นย.ทร.33 (หัวหน้าฐานปฏิบัติการวัดลำภู) จิตอาสาฯ
นำไอศกรีมขนมมอบให้พี่น้องชาวมุสลิมในวันรายอ

มีนายนายมือลี มูซอ อีหม่ามประจำมัสยิดตันหยงลูโล๊ะ พร้อมด้วย พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่มาร่วมรับและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวมุสลิมที่มาละหมาดที่มัสยิด

ี่บ้านตันหยงลูโล๊ะ ม.9ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็น หมู่บ้านเล็กๆที่มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมอยู่ประมาณ 40 กว่าหลังคาเรือนซึ่งที่นี่อยู่ร่วมกันกับพี่น้องชาวไทยพุทธมาตั้งแต่โบราณณกาล

 

อยู่ในความดูแลของนายสมศักดิ์ พรหมชาติ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส มีนายมือลี มูซอ อีหม่ามประจำมัสยิดตันหยงลูโล๊ะ/ผู้นำศาสนา ที่รับผิดชอบลูกบ้านพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นี่

 

บรรยากาศในวันตรุษอีดิลฟิตรีของชาวมุสลิมที่นี่
เป็นไปอย่างราบง่าย

 

ในช่วงตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ชาวไทยมุสลิมพาครอบครัวไปที่สุสาน หรือกูโบร์ เพื่อเยี่ยมและอ่านคัมภีร์อัลกูรอ่าน และสวดดูอาร์ขอพรให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และบริจาคเงินให้กับเด็กๆ จากนั้นเดินทางไปร่วมละหมาดที่มัสยิด หลังละหมาดมีการบรรยายธรรมการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุข ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ทำความดีละเว้นความชั่ว และร่วมกันสร้างสังคมให้เกิดความสันติสุข และร่วมขอพรเอกองค์อัลเลาะห์และ จับมือสลาม กอดกันเพื่อขออภัยซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นก็จะลงมาร่วมแจกไอศกรีมขนม และเงินให้กับเด็กๆ และทุกๆคนที่มาร่วมละหมาดที่มัสยิด

 

การนำไอศกรีมขนมมามอบให้กับพี่น้องชาวมุสลิมในวันฮารีรายอวันนี้เป็นการร่วมมือของทางเจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินผู้ใหญ่บ้าน เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำท้องถิ่นที่ต่างศาสนากับประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจอีกด้วย

สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับชาวบ้านมุสลิมในพื้นที่เป็นอย่างมากที่มีผู้นำที่เป็นไทยพุทธแต่ก็ให้ความสำคัญให้กับลูกบ้านชาวมุสลิมในพื้นที่

ข่าว/กรียา/นราธิวาส