Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯ ขุดลอกพัฒนาปรับปรุงคลองแม่ข่า ณ รพ.ลานนา

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯ ขุดลอกพัฒนาปรับปรุงคลองแม่ข่า ณ รพ.ลานนา

วันที่ 16 มิถุนายน 2561: สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย จ่าสิบเอกวัชระ หม่อมปลัด รองหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน ภายใต้การบัญชาการของ พลตรีอภิสิทธิ์ นุชบุษบา สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด เข้าดำเนินการพัฒนาการดำเนินการขุดลอก และปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า ที่ไหลผ่านกลางโรงพยาบาลลานนา โดยใช้กำลังพล และเครื่องจักรกลจากกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามโครงการแก้ไข ปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่