Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ ร่วมกับ มทบ.๓๘, ศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาความมั่นคง พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๒,๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ ร่วมกับ มทบ.๓๘, ศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาความมั่นคง พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ๑๐, ผู้นำท้องถิ่นและ ราษฎร บ.ถ้ำเวียงแก ม.๑, บ.ผาหมี ม.๑๐ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จว.น.น. ร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กับราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมชั่วคราว โครงการพัฒนาความมั่นคง พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ๑๐ฯ โดยมี พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ