ข่าวเชียงใหม่

กองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบปีที่7

กองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบปีที่7 อาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ หัวหน้าแผนกการข่าว กองบิน 41 เป็นผู้แทนกองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพลทหารราบที่7 ครบรอบปีที่7 ณ กองบังคับการ กองพลทหารราบที่7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561