Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!!@ นายอำเภอลานสักออกตรวจพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ต.ระบำ…!!

จ.อุทัยธานี…!!@ นายอำเภอลานสักออกตรวจพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ต.ระบำ…!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นานอำเภอลานสัก ลงพื้นที่เพื่อหาเเนวทางแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ ต.ระบำ
เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 16 พ.ค. 2561 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก พร้อม นายพิตตินันท์ จันทโชติวงศ์ ปลัดอำเภอลานสัก

นายธีรัตม์ เนียมหอม เสมียนตราอำเภอลานสัก พร้อมนายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ พร้อมผู้นำ ผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องออกตรวจราชการในพื้นที่บ้านเขาเขียว

หมู่ที่ 14 ตำบลระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีโดยพื้นที่นั้นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลที่สุดของอำเภอลานสัก ซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้และมีเส้นทางสัญจรเข้าทางจังหวัดนครสวรรค์ได้

ทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานีได้จัดสรรงบประมาณ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สินค้าเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 300,000 บาท ซึ่งนายอำเภอลานสัก

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจความพร้อม ของสถานที่ จากนั้นได้เดินทางไป ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเขียว อีกทั้งให้นโยบายในด้านการดูแลสุขภาพเด็ก

และความสะอาดก่อนที่จะเดินทางกลับและพบปะพูดคุยให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งต่อไป

….สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว วินัย ชำนาญปืน รายงาน แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897