งานสัปดาห์มลายู


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดเต็มงานสัปดาห์มลายู ขนเครื่องแต่งกายแบบมลายูโบราณ ออกมาแสดงให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นเครื่องแต่งกายตามยุคเก่าที่เคยได้รับความนิยมและสวยงามอลังกาล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส
ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมงานสัปดาห์มลายู

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมมลายูเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบมลายูและประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าโบราณ การแต่งกายสมัยสมัยต่าง ๆของแหล่งมลายู และวิธีการโพกผ้าศีรษะของชาวมลายูสมัยโบราณ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานนับร้อยคน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส ทำให้ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสที่เริ่มเลือนหายไป

มีการสืบสานแก่คนรุ่นหลังและทำให้คนรุ่นหลังทราบถึงคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนราธิวาสและยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ

ในการนำภูมิปัญญาการแต่งกายที่งดงามมาเผยแพร่และจะได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสต่อไปนางสาวอานีซะ จะแนะ นักศึกษาสาขาการจัดการ ปี1ตัวแทนผู้เข้าร่วมงาน ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพราะทำให้ตนเองสามารถเรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสที่ตนยังไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของการแต่งกายของชาวมลายูว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร

การโพกผ้าบนศีรษะสามารถบ่งบอกถึงตำแหน่งการงานที่รับผิดชอบอยู่และอีกหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตนจะนำเอาความรู้ที่ได้จากการร่วมงานในครั้งนี้ไปบอกต่อและจะร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ข่าว/กรียา/นราธิวาส