ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปี 2560


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปี 2560 และผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วย พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 18

โดยมี นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก อีก 36 แห่ง ได้ร่วมมือกันผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

เพื่อให้แพทย์กลับมาปฏิบัติงานในภูมิลำเนา ซึ่งจะทำให้เข้าใจบริบทของพื้นที่ ให้การดูแลสุขภาพประชาชนได้เป็นอย่างดี ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการ และลดการสูญเสียแพทย์ออกจากระบบสาธารณสุข ณ.โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

///นวลทิพย์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 ////