ข่าวการศึกษาและไอที

โรงเรียนเมืองนครราชสีมาจัดพิธีตอนรับผู้อำนวยการคนใหม่นักพัฒนามือสะอาด

โรงเรียนเมืองนครราชสีมาจัดพิธีตอนรับผู้อำนวยการคนใหม่นักพัฒนามือสะอาด


ที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายธนพล เนียมสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสุนทร ห้อยมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองนครราชสีมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ร่วมตอนรับนายธนกฤต กีรติเกริกไกร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยมีนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเสนานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเดินทางมาส่งพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี
โดยช่วงเช้าเวลา 8.00 น นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมาพร้อมคณะครู ได้เข้ากราบขอบพระคุณและขอพรจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นได้เดินทางไปกราบลา คณะผู้บริหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนเสนานุเคราะห์ แล้วจึงออกเดินทางมารับตำแหน่งที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา เข้ากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เมื่อแล้วเสร็จจึงเดินทางเข้าสู่หอประชุมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยมีนายพิสิทธิ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และนายปฐมฤกษ์ มณีเนตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้กล่าวว่า ตนเองเหลือเวลาในการบริหารงานอีก 1ปี 4 เดือน จะขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมพัฒนาด้านการศึกษา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อย่างเต็มความสามารถทุกด้าน อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าด้านวิชาการ ด้านความเป็นอยู่อาหารการกินของนักเรียน ด้านสถานที่ให้หน้าอยู่ดูงามตาจะปรับเปลี่ยนหอประชุมให้ทันสมัย สร้างสระว่ายน้ำให้นักเรียนได้ใช้ฝึกฝนเป็นต้น เน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ถูกใจไม่เอา เอาถูกต้อง
ในส่วนของโรงเรียนเมืองนครราชสีมาก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 รวมเป็นเวลา 65 ปี ปัจจุบันมีนักเรียน 2,111 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 170 คน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) ที่โดดเด่นในเรื่องความสามารถด้านดนตรี โดยเฉพาะ “วงโยธวาธิต” ที่รับรางวัลระดับโลกติดต่อกันมาตลอด โดยสุดยอดครู “ศรัณย์ ศรีมะเริง” ครูชำนาญการพิเศษสอนวิชาดนตรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ผู้พัฒนาศิษย์ด้วย “ปัญจวิธีการ” คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 เป็นที่ชื่นชมของชาวจังหวัดนครราชสีมา

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา