กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ อ.ป่าซาง


เมื่อ 17 พ.ค.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ นายขยัน พงค์ดา นายก อบต.นครเจดีย์ , นางสมหมาย ปทุมเทพ พัฒนาการ อ.ป่าซาง, นางธศินี นนทพันธ์ ประมง อ.ป่าซาง, หน.ส่วนราชการฯ ประจำ อ.ป่าซาง, กำนัน, ผญบ., ผช.ผญบ. และแพทย์ประจำ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ.หนองสมณะ ม.2 ต.นครเจดีย์ อ ป่าซาง จว.ล.พ. โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นอภ.ป่าซาง เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 150 คน

cr  @Nopadol 3243 / Aey