Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อ 17 พ.ค.61, 1030 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ต.สุทธิวัฒน์ สิทธิบุญ น.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) ลงพื้นที่ฯ เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ.ดอยก้อม ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ โดยมี นายโกมิน ทองโกย หน.โครงการพัฒนาที่ดินฯ พาเยี่ยมชมภายในโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 8 คน

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey

Comments are closed.