พช เชียงใหม่ บันทึกเทปรายการมองเมืองเหนือประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)


พช เชียงใหม่ บันทึกเทปรายการมองเมืองเหนือประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการมองเมืองเหนือ และรายการความสุขประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านภูมิปัญญาแห่งการทำกระดาษสา บ้านปางต้นฆ้อง อำเภอแม่อายเป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายของชาติพันธ์ุ โดยสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของ 3 ชนเผ่าได้ใน 1 หมู่บ้าน และบ้านถ้ำงอบ อำเภอไชยปราการ
ที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและลิ้มรสอาหารจีนยูนานแบบดั้งเดิม ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถรับชมได้ทางช่อง NBT รายการมองเมืองเหนือ ในวันที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น. และรายการความสุขประเทศไทย ในวันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น.

cr  @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์