กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ พร้อมนำเอกอัครราชทูตมอบสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีคนใหม่


กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ พร้อมนำเอกอัครราชทูตมอบสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีคนใหม่

ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2561 นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะกรรมาธิการ เดินทางเยือนสาธารณรัฐคิวบาเพื่อร่วมประชุมทวิภาคี และในโอกาสครบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – คิวบา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาคิวบา – ไทย ได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงนาย Jose Martin วีรบุรุษแห่งสาธารณรัฐคิวบา
ในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการดังกล่าว คณะกรรมาธิการฯ ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐคิวบาต่าง ๆ อาทิ รองประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐคิวบา ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสาธารณรัฐคิวบา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคิวบา นอกจากนี้ ยังได้พบหารือกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาต่าง ๆ ของคิวบา อาทิ Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) Center for Molecular Immunology (CIM) และ Finlay Vaccine Institute เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการแพทย์และการผลิตวัคซีนซึ่งเป็นสาขาที่คิวบามีความโดดเด่นในระดับสากล โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องถึงความสำคัญและศักยภาพของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับคิวบา โดยเฉพาะในสาขาสาธารณสุขและการท่องเที่ยว ซึ่งฝ่ายคิวบาได้ย้ำถึงความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์กับไทย และร่วมสนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับคิวบาในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วย
จากนั้น เวลา 10.00 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงฮาวานาประเทศ สาธารณรัฐคิวบา นาง พิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คิวบา พร้อมด้วย นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครทูตไทยประจำสาธารณรัฐคิวบา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโก และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทย ได้นำสารแสดงความยินดีจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่มอบผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน