สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตุรกี ร่วมงานเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ทำขึ้นเพื่อระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี


วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก กรุงเทพฯ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตุรกี ร่วมงานเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ทำขึ้นเพื่อระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกี โดยการจัดทำตราไปรษณีย์ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสถานทูตตรุกีประจำประเทศไทย

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน