กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของ พนง.บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย)


เมื่อ 17 พ.ค.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน, จนท.ศปส.(ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด), จนท.สาธารณสุข, อส.อ.เมืองลำพูน และ สภ.เหมืองจี้ ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของ พนง.บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/39 ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมีผู้เข้ารับตรวจทั้งหมด จำนวน 453 คน ผลการปฎิบัติฯ ตรวจพบปัสสาวะให้ผลเป็นบวก พบสารเสพติด จำนวน 4 คน จึงได้แจ้งผลการตรวจฯ ให้กับฝ่ายบุคคลทราบ เพื่อจะได้ทำการส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูต่อไป

 

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey