สันติสุขแดนใต้

เทศบาลตำบลแว้งจัดงานโครงการสานสัมพันธ์วันฮารีรายอ อิดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1439

เทศบาลตำบลแว้งจัดงานโครงการสานสัมพันธ์วันฮารีรายอ อิดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1439
ณ ลานแว้งอินเลิฟ (ศาลามหาราช) อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายวีรเทพ นราวิทยเสรี นายกเทศบาลตำบลแว้ง จัดงานโครงการสานสัมพันธ์วันฮารีรายอโดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วนประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม ร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก เทศบาลตำบลแว้งจัดงานโครงการสานสัมพันธ์วันฮารีรายออิดิ้ลฟิตในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันอีดอิดิ้ลฟิตรีหลังจากปฏิบัติภารกิจถือศีลอด 30 วันที่ผ่านมา

และทางเทศบาลตำบลแว้งได้มีกิจกรรมการออกบูธอาหาร เครื่องดื่ม จากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแว้งเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมในงานได้ดื่มกินฟรีตามอัทธยาศัยโดยทุกคนที่มาร่วมในงานขอแค่ให้มาแต่ตัวกับหัวใจ และร่วมแต่งกายชุดมลายู เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ให้ชุมชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และได้รับเกียรติจากวงดนตรีคลาสสิคย้อนยุค มาบรรเลงเพลงให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับฟังอีกด้วย นายวีรเทพ นราวิทยเสรี นายกเทศบาลตำบลแว้ง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คืออับดับแรกเลยเลยเพื่อเฉลิมฉลองที่เราที่ศีลอดกันมาเป็นเวลานาน 29 วัน และวัตถุประสงค์อีกอย่างก็คือเพื่อเป็นการพบปะในมวลหมู่เพื่อนฝูง ญาติ พี่น้อง ซึ่งหลายคนได้ไปประกอบอาชีพในต่างพื้นที่รวมทั้งเป็นการรวมของพี่น้องของอำเภอแว้งทั้งหมดเพราะเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายในเชื้อชาติและเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้คนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/กรียา/จ.นราธิวาส