ข่าวบันเทิงและกีฬา สันติสุขแดนใต้

ฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ต้อนรับวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ต้อนรับวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
ณ สนามหน้าโรงเรียนดารุลรอมะฮฺ หมู่7 บ้านสือแด ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายไบฮากี แมทาลง ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ต้อนรับฮารีรายออีดิ้ลฟิตตรี ครั้งที่ 3 โดยมี เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสากอ

ประชาชน และเยาวชน ร่วมในกิจกรรม
สำหรับกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ของหมู่ 7 บ้านสือแด ได้มีการจัดขึ้นในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตตรีทุกปีซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 3

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและเด็กในหมู่บ้านได้เล่นกีฬาร่วมกันซึ่งบางคนไปทำงานต่างพื้นที่กลับมาปีละครั้งได้ร่วมสนุกสนานกับเพื่อนๆที่บ้านเกิด เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้เกิดทักษะด้านความคิดและด้านกีฬา ได้สานสัมพันธ์โดยให้กีฬาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสากอได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัลให้กับกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวกรียา/จ.นราธิวาส