Uncategorized

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทาน และเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานในพิธีมอบอาหารกลางวันพระราชทาน โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุร