Uncategorized

จ.ยโสธร ไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ จับมือลงความร่วมมือ MOUเพื่อรวมจุดบริการในที่เดียว

จ.ยโสธร ไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ จับมือลงความร่วมมือ MOUเพื่อรวมจุดบริการในที่เดียว
จังหวัดยโสธร สำนักงานไฟฟ้า,สำนักงานประปาและสำนักงานโทรศัพท์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในโครงการ “ยกระดับบริการให้ประชาชนเพื่อขอใช้สาธารณูปโภค” เพื่อให้ความสะดวกเรื่องการขอรับบริการพื้นฐาน 3 หน่วยงาน ได้ในจุดบริการเดียวกันวันนี้( 17 ก.ค.61) นายวิชิตร ปุณณะบุตต์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ,นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร และ บริษัท ทีโอที (TOT) จำกัด(มหาชน) ร่วมกันจัดโครงการ “ยกระดับบริการให้ประชาชนเพื่อขอใช้สาธารณูปโภค” ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานในพิธี

ซึ่งโครงการ“ยกระดับบริการให้ประชาชนเพื่อขอใช้สาธารณูปโภค” เป็นหน่วยงานบริการ สาธารณูปโภคหลักของจังหวัดยโสธร คือ การประปา , การไฟฟ้า และโทรศัพท์ ทั้งสามหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ที่บริการประชาชน จึงได้ตกลงร่วมกัน ที่จะให้บริการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า,มาตราวัดน้ำประปา,โทรศัพท์และอินเตอร์ ในถสถานที่ให้บริการของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้ที่จะขอรับการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้ง 3 หน่วยงานได้ ณ จุดบริการเดียวกันและเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงาน ในอนาคตที่จะเพิ่มการบริการให้ครบถ้วนมากขึ้น ภายในงานมีการเปิดแสดงวีดีทัศน์แนะนำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหารแต่ละหน่วยงานใน จ.ยโสธร ก่อนลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) จากนั้นประธานในพิธีได้มอบบันทึกข้อตกลงและป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยโสธร เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานนพิธี พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้แนะนำการใช้บริการผ่านมือถือ “PEA SMART ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานและคณะได้เดินเยี่ยมชมการให้บริการ ของสำนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ในรูปแบบใหม่ อีกด้วย
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง