พช เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


พช เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต พระราชองค์รักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.) เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวปริศนา กันธิวาส นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนวันละ 3,500 ชุด