วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายปีเตอร์ หว่อง ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาถนนสิงหราช เพื่อปรึกษาหาโอกาสเชื่อมโยงด้านการค้า ในตลาดต่างประเทศ โดยได้ตกลงให้ความร่วมมือในการกิจกรรมร่วมกัน ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย HKTDC อาทิ กิจกรรมการค้าและจับคู่ธุรกิจ (Business matching ) การจัดงานแสดงสินค้า(trade fair )การประชุมนานาชาติ(conference)
ทั้งนี้ ได้ถือโอกาสนำเยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้า ASEAN Design & Business Center เพื่อนำเสนอสินค้าเด่น ของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อมองหาโอกาสในการขยายช่องทางการค้าในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการต่อไป