Reporter&Thai Army

กิจกรรมสร้างบ้านตามโครงการ “บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ น้อมจิตลำรึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อ ๑๗๐๘๓๐ ก.ค.๖๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ ต.บ้านยาง ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านตามโครงการ “บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ น้อมจิตลำรึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยพิจารณาช่วยเหลือ นางบุญธรรม นุชท่าโพธิ์
ณ บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๙ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕ คน