ข่าวกระแสสังคม แถลงข่าว

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน จังหวัดเลย พร้อมเป็นสักขีพยาน มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 5 จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ย้ำเร่งขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าบนความแตกต่างอย่างมีศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน จังหวัดเลย พร้อมเป็นสักขีพยาน มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 5 จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ย้ำเร่งขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าบนความแตกต่างอย่างมีศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ พบปะประชาชนจังหวัดเลย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201 ตอนปากภู – เชียงคาน เพื่อลดความแออัดและรองรับปริมาณการจราจรและการเดินทางของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่ง โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการใช้ท่าอากาศยานเลย เพื่อเตรียมการเป็นศูนย์กลางทางการบิน พร้อมทั้ง เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) เพื่อแก้ปัญหาไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะประชาชนจังหวัดเลยตอนหนึ่งว่า ดีใจที่ได้มาพบปะและเห็นรอยยิ้มของประชาชน พร้อมกับรู้สึกปลื้มใจต่อการต้อนรับของประชาชนจังหวัดเลย “ถ้าประชาชนรักผม ผมก็รักเช่นกัน ถึงแม้จะไม่รักผม ผมก็จะรักเหมือนเดิม ทุกครั้งที่มีความรู้สึกท้อแท้ก็จะนึกถึงหน้าประชาชนทำให้มีกำลังใจขึ้น หากประชาชนท้อแท้ก็ขอให้นึกถึงหน้าผม” นายกรัฐมนตรีกล่าว พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่าจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เพราะเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา มีทั้งอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ภูเรือ เชียงคาน รวมทั้งพระธาตุศรีสองรัก และภูลมโล ที่เป็นดงนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งสถานที่ทั้งหมดล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ มีทั้งศิลปะ วัฒนธรรม มีอัตลักษณ์โดดเด่น ทั้งประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน การตักบาตรข้าวเหนียว อันเป็นประเพณีพื้นเมืองที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดให้เดินทางมาในพื้นที่

นอกจากนี้ จังหวัดเลยเป็นเมืองเก่าแก่ มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ประชาชนมีจิตใจเมตตา เอื้ออาทร โอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน และยังคงรักษาวิถีการปฏิบัติอันเป็นเอกลักษณ์ไว้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าวทำให้มองเห็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนจังหวัดเลย จะเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน และเป็นโอกาสในการพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่

ในส่วนของรัฐบาลจะพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้า บนความแตกต่างอย่างมีศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอให้ประชาชนเรียนรู้สิ่งที่รัฐบาลสื่อสาร พร้อมกับช่วยกันวาดฝันเลือกรัฐบาลที่ดีมีคุณภาพมาดูแลประชาชน เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง พร้อมฝากให้ส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีก ขอให้รักกันให้มาก ๆ ลืมอดีตที่บาดหมาง และที่สำคัญต้องรู้จักแยกแยะ มีหลักคิดที่ถูกต้อง อย่าเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความแตกแยก

จากนั้น ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี พร้อมกับสวมกอดและอวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมขอเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดเลย ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวประชารัฐอำเภอเชียงคานต่อไป

ขอบคุณภาพจาก ทีม PR สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี