พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร.อ. ดนัย ปินะถา น.ฝกร.ฉก.ร.7 จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่พร้อมจิตอาสาพระราชทานร่วมกับ พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผบ.นพค.36 ผญบ.บ้านแก่นฟ้า


เมื่อ 171600 ธ.ค.61 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร.อ. ดนัย ปินะถา น.ฝกร.ฉก.ร.7 จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่พร้อมจิตอาสาพระราชทานร่วมกับ พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผบ.นพค.36 ผญบ.บ้านแก่นฟ้า ผญบ.บ้านห้วยช่างคำ และผู้แทน อบต.ห้วยโป่ง ลงพื้นที่ตามข้อร้องเรียน ในเพจคนรักแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับการดำเนินสร้างโครงการสร้างฝายน้ำล้นทำให้รถที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ โดยสรุปการดำเนินการสร้างฝายน้ำล้นเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ทำประชาคมอย่างถูกต้อง แนวทางแก้ไขของชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ จะรวมกลุ่มประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาคูคลองให้สะอาด ร่วมขัดพื้นถนนไม่ให้เกิดคราบตะไคร้ และทาง อบต.ห้วยโป่งจะดำเนินการจัดทำป้ายเตือนให้ขับรถด้วยความระมัดระวังและชะลอความเร็ว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย