ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ภัยพิบัติ สถานที่ท่องเที่ยว แถลงข่าว

พลตรีชัยนาจ รองหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ลงร้อยเอ็ดเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.ทั้ง7เขตพรรคก้าวด้วยธรรมนำด้วยใจมีนโยบายพรรคที่ดีมีสุขทั้งประเทศต่อยอดนโยบายพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าได้สส.อีสานถึง10คนแน่นอน /สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

พลตรีชัยนาจ รองหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ลงร้อยเอ็ดเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.ทั้ง7เขตพรรคก้าวด้วยธรรมนำด้วยใจมีนโยบายพรรคที่ดีมีสุขทั้งประเทศต่อยอดนโยบายพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าได้สส.อีสานถึง10คนแน่นอน

/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–


CLIP:1พลตรีชัยนาจ รอง.หน.พรรคประชาภิวัฒน์ถึงวัดพระเจ้าใหญ่ร้อยเอ็ด/


CLIP:2 พลตรีชัยนาจ ญาติฉิมพลี ไหว้พระเจ้าใหญ่-มเหศักดานุภาพ/17มค62/สมนึก-บพิตร/
/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–


CLIP:3 พลตรีชัยนาจ ญาติฉิมพลี -มันทนา สงฆ์ประชา เลขา ให้สัมภาษณ์/17มค62
/สมนึก-บพิตร/
/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

เมื่อเช้าวันนี้17มค62 ณ วัดพระเจ้าใหญ่ บูรภาพิรามร้อยเอ็ด พระอาราหลวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พลตรีชัยนาจ ญาติฉิมพลี รองหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ นางมันทนา สงฆ์ประชา เลขาธิการพรรคฯ พร้อมว่าที่ผู้สมัครส. ส. เขตของพรรคทั้ง 7 เขตของจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีสักการะพระเจ้าใหญ่ฯ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ณ วัดบูรพาภิราม(พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ อันเป็นที่ศรัทธา เคารพ นับถือ ของพุทธศาสนิกชน และแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปยังสาธารณชนอื่นๆให้เป็นที่รู้จักและมั่นใจในพรรคประชาภิวัฒน์และผู้จะสมัครสส.ทุกท่าน โดยมีมวลชนจำนวนหนึ่งให้การต้อนรับ
นางมันทนา สงฆ์ประชา เลขาธิการพรรค กล่าวว่า.-พรรคประชาภิวัฒน์ มี ผู้บริหารพรรค คือ 1. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรค 2. นางมันทนา สงฆ์ประชา เลขาธิการพรรค 3. พลตรีชัยนาจ ญาติฉิมพลี รองหัวหน้าพรรคและคณะคำขวัญพรรค ก้าวด้วยธรรม นำด้วยใจ สัญลักษณ์ “นางฟ้าเมฆขลา”


นโยบายพรรค 1. ปกป้อง พิทักษ์ เชิดชูพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ 2. ผลักดันกัญชาเป็นยารักษาโรคตามหลักวิชาการ และเป็นพืชเศรษฐกิจในด้านยารักษาโรคอย่างถูกหลักวิชาการให้ประชาชน 3. พักหนี้เกษตรกรและหนี้บัตรเครดิต 4. สนับสนุนส่งเสริมการฟื้นฟูที่ดิน สปก. 4-01 5. ต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย พรรคเรามีว่าที่สส.ทุกเขต 350 คน และสส.บัญชีรายชื่อ 150 คนรวม 500 คนทั้งประเทศ


ขอบพระคุณ ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ชาวอีสานตอนกลางทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับพรรคประชาภิวัฒน์ เป็นการรับขวัญเป็นอย่างดี เรามาเพื่อเปิดตัวผู้สมัครพรรคประชาภิวัฒน์ร้อยเอ็ดทั้ง 7 เขตเราพร้อมเกินร้อย เรามีนโยบายที่ดี ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขกันทั้งประเทศ รายชื่อว่าที่สส.ร้อยเอ็ดทั้ง7เขตได้แก่ เขต1 นายบุญยัง ถินคำเชิด เขต2 นายอภิชาติ รักพงษ์ เขต3 นางจารุณี เพียรคำ เขต4 นายสุพัฒน์ คำภักดี เขต5 นายประจักษ์ ชุมพล เขต 6 นายอุเรียน ธุรพันธ์ เขต 7 นายวรชาติ คำสวาสดิ์


ปาร์ตี้ลิสต์ 1. นายไพรินทร์ สินธุไพร 2. นายประมวล ปัญญาบุตร 3. นายสมเกียรติ กาญจนหงษ์ 4. นายไพรัช เลิศพันธ์


พลตรีชัยนาจ ญาติฉิมพลี รองหัวหน้าพรรคกล่าวว่า.-จากฐานเสียงหลักของเราคือพี่น้องที่ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนา พรรคประชาภิวัฒน์เข้ามาก็เพื่อจะประคับประคอง จะสร้างสถานการณ์ทุกอย่าง ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย เรามั่นใจว่าฐานเสียง 95 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ จะเลือกเรา มั่นใจว่าจะได้ส.สในภาคอีสานนี้ไม่ต่ำกว่า 10 คน
เสร็จจากพิธีสักการะพระเจ้าใหญ่ ทางพรรคจะไปเปิดตัวพรรคและสมาชิกพรรคที่ที่ทำการพรรคชั่วคราว ณ ธวัชดินแดง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ที่นั่นจะมีมวลชนจำนวนหนึ่งให้การต้อนรับ.-

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/-ข่าว
บพิตร จำปา-ภาพ