ปิติ นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แจงการจัดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนในถิ่นธุรกันดาร อุทิศถวายฯ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–


ปิติ นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แจงการจัดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนในถิ่นธุรกันดาร อุทิศถวายฯ
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า.-ด้วยนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกอำเภอทั่วประเทศ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในช่วงเดือน ธันวาคม 2561 และ เดือนมกราคม 2562


สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม

ซึ่งการตัดงานครั้งนี้ในแต่ละอำเภอจะนำงานบริการต่างๆรวมถึง ทางโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการร่วม 1,000 คน เดือนธันวาคมเราจัดไปแล้ว 20ครั้ง 20 อำเภอ เป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จ พี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์ ในแต่ละครั้งก็จะพบผู้ป่วยอาจจะมีอาการรุนแรง หรือโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาเกินหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ก็จะนำส่งทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดตามความหนักเบาของพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วย ซึ่งเป็นคนละโครงการกับพอสว.เพราะจัดทำแค่สองเดือนเท่านั้น.-

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–