ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2561 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชนผู้ครองเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2561 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชนผู้ครองเมืองเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยเริ่มจากพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ (บริเวณหน้าค่ายกาวิละ) , สรงน้ำพระเจดีย์ขาว (บริเวณหน้าเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่) , สรงน้ำศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) , สรงน้ำศาลพญามังราย (ศาลพญามังราย) , สรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ศาลากลางจังหวัดเดิม) , สรงน้ำเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย (ประตูช้างเผือก) , สรงน้ำศาลคู่เมืองเชียงใหม่ บริเวณแจ่งหัวริน (เจ้าพ่อคำแดง) , สรงน้ำอนุสาวรีย์ช้างเผือก (พญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์ และพญาปราบจักรวาล) จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา กับคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง แล้วจึงเดินทางไปสรงน้ำอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) และสุดท้ายพิธีทรงน้ำอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (หน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง) ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้

 

สำหรับ พิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดเป็นประจำทุกปีภายหลังงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชนผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในอดีตและถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ อันเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
//////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
17 เมษายน 2561