ขนส่งเชียงใหม่จัดรถเสริมไม่มีผู้โดยสารตกค้างวันสุดท้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์


ขนส่งเชียงใหม่จัดรถเสริมไม่มีผู้โดยสารตกค้างวันสุดท้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

17เมษายน 2561….วันนี้เป็นวันสุดท้ายในช่วงการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ 2561 สำนักงานขนส่งเชียงใหม่เสริมรถโดยสารจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่อาเขต ไปจังหวัดต่างๆโดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างภายในเวลา 22.30 น.
ทั้งนี้ในส่วนของเส้นทางหมวด 2 เส้นทาง เชียงใหม่ – กทม เสริมรถจำนวน 22 คัน ส่วนรถหมวด 3 เส้นทางเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดต่างๆ เสริมรถจำนวน 63 คัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความพร้อมของรถทุกคันและพนักงานขับรถทุกคนก่อนออกจากสถานีขนส่ง ทั้งนี้รถทุกคันมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถเป็นศูนย์ทุกคน

 

 


นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองรถโดยสารสาธารณะได้ดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่สถานีขนส่ง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนพนักงานขับรถไม่ปลอดภัยได้ที่ สายด่วน โทร 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย