ร้อยเอ็ดโว6วันสงกรานต์ปี62แผนลงพื้นที่ได้ผลเจ็บ90ยังตายที่5รายตายลดลง5รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านครัวเรือนตรวจแอลกอฮอล์เคลื่อที่เน้นการประกันรถคุ้มครองสุขภาพคนไข้อุบัติเหตุไม่มีพรบ.ร้อยละ77.5/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


ร้อยเอ็ดโว6วันสงกรานต์ปี62แผนลงพื้นที่ได้ผลเจ็บ90ยังตายที่5รายตายลดลง5รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านครัวเรือนตรวจแอลกอฮอล์เคลื่อที่เน้นการประกันรถคุ้มครองสุขภาพคนไข้อุบัติเหตุไม่มีพรบ.ร้อยละ77.5
/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


เลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผอ.ศปถ.รอ.แถลงป้องเหตุถนนปี62หกวันตาย5ลดครึ่งหนึ่งตามแผนลงพื้นที่ตรวจแลกอฮอล์ด่านครัวเรือนทำประกันรถให้ได100%/ชสอท:MOITC:ชมรมสื่อออนไลน์ IT /สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

เมื่อเช้าวันที่17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0-4351- 3097, 0-4351-5139 http://122.155.1.145/in.ddpmRoiet-4.117/ นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผอ.แขวงทางหลวงชนบท ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด นพ.ศิวพล บุรินทร์ รอง.นพ.สสจ.รอ แถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยการดำเนินงานของ นายเกรียงไกร จิตธรรม หน.ปภ.จ.รอ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ การทาง สรรพสามิต รวมทั้ง สพม 27 เขตการศึกษา บริษัทกลางฯ สื่อมวลชน นาย พศพงศ์ พฤกษชาติ สวท.FM 94 และคณะถ่ายทอดสด


นายคมเพชร สีดาม่ตย์  ผช.เลขาศูนย์ ศปถ.รอ. รายงานสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 ของ จ. ร้อยเอ็ด ดังนี้ 1. อุบัติเหตุเกิด 11 ครั้ง, 2. ผู้บาดเจ็บ จำนวน 19 ราย (ชาย 72 ราย / หญิง 18 ราย) 3.ยังคงเสียชีวิต จำนวน 5 ราย (ชาย 4 ราย/ หญิง 1 ราย) สะสม 6 วัน (11 เม.ย. 62 – 16 เม.ย.62)1. อุบัติเหตุเกิดขึ้น 72 ครั้ง 2. บาดเจ็บ 90 ราย 3.ยัง เสียชีวิต 5 ราย (ชาย 4 ราย/ หญิง 1 ราย)


คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปฏิบัติการตามที่ถอดบทเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562,ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน 7 มาตรการหลัก
สรุปสถิติในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 11-16 เมษายน 2562 (6วันของช่วงควบคุมเข้มข้น)มีดังนี้


1. การตั้งจุดตรวจ อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจตามาตรการบังคับใช้กฎหมาย 1ร 2ส 3ข 4ม (1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัทท์มือถือขณะขับรถ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้
-การดำเนินคดี การดำเนินคดี(คน) 6วัน 11-16 เม.ย. 62 รวม 26,462 คน 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 6,100 ,2.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 2,077 ,3.เมาสุรา 995 ,4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 4,758,5.ไม่มีใบขับขี่ 9,911,6.ความเร็วเกินกำหนด 270 ,7.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 710, 8.ขับรถย้อนศร 589 ,9.แซงในที่คับขัน 457 ,10.ใช้โทรศัพท์ขณะขับ 595 รวม 26,462 คน


-จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ห้าวัน 11-16 เมย 61 เกิดเหตุ 61 ครั้ง เจ็บ 77 คน(ช-59,ญ 18) ตาย 10 ราย(ช 9,ญ 1) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 หกวันเกิดเหตุ 72 ครั้ง เจ็บ 90 คน (ช-72,ญ-18) ยังคงตาย 5 ราย(ช 4, ญ 1)
-ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รวม 6 วัน รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุ 60 ครั้ง,รถปิคอัพ เกิดเหตุ 8 ครั้ง,รถเก๋ง 1 ครั้ง,รถจักรยาน 3 ครั้ง รวม 72 ครั้ง


-พฤติกรรมเสี่ยงที่พบ 6 วัน ได้แก่ ขับรถเร็วรวม 23 ครั้ง,เมาสุรามีกลิ่นสุรา 29 ครั้ง,ประมาท 3 ครั้ง,หลับใน 2 ครั้ง,ตัดหน้ากระชั้นชิด 15 ครั้ง รวม 72 ครั้ง
-ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ถนน อบต./หมู่บ้าน 32 ครั้ง,ถนนกรมทางหลวง 24 ครั้ง,ถนนทางหลวงชนบท 7 ครั้ง, ถนนในเทศบาล 7 ครั้ง,อบจ. 2 ครั้ง รวม 72 ครั้ง
-ลักษณะยานพาหนะที่เกิดเหตุ 1.รถปิ๊คอัพเสียหลักลงข้างทาง 5 ครั้ง,2.รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง 42 ครั้ง,3รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยาน จำนวน 2 ครั้ง,รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ 4 ครั้ง,รถจักรยานยนต์ชนกับรถปิ๊คอัพ 10ครั้ง,… รวม 72 ครั้ง
ไม่มีรายที่เสียชีวิต –

แต่มีอุบัติเหตุใหญ่ ที่อำเภอธวัชบุรี อุบัติเหตุใหญ่ วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 04.00 น. อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บาดเจ็บ 7 คน 11) รายชื่อผู้บาดเจ็บ (ทั้ง 7 คน (ชาย 3 หญิง 4) รักษาตัว (Admit) ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เบื้องต้นบาดเจ็บเล็กน้อย)
เหตุเกิดจาก อุบัติเหตุรถปิคอัพ (2 ประตู )ยี่ห้อโตโยต้ารุ่น วีโก้สีดำหมายเลขทะเบียนบท8637ยโสธร ขับโดยนายศราวุธ สุนะไตร.อายุ29ปีพร้อมผู้โดยสารจำนวน6คน 2) ขับมาบนถนน(ชื่อ)ร้อยเอ็ด – อาจสามารถ ประเภทถนน (ทช/ทล/ท้องถิ่น) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขถนน2043 ที่ กม.15+600ลักษณะถนน 2 เลน ) เกิดเหตุอย่างไร ผู้ขับขี่อาจหลับในทำให้รถเสียหลักลงข้างทาง พลิกคว่ำตะแคงข้าง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย
ก่อนวันเดินทางไม่มีการดื่มสุรา/ผู้ขับขี่ไม่ชำนาญเส้นทางเนื่องจากถนนมีการขยายไหล่ทางและมืด 8) ผ่านด่านชุมชน / ผ่าน 9) สภาพรถที่ขับขี่ รถสภาพใหม่ และ มี พรบ.10) เป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิต-ราย /ผู้บาดเจ็บ7คน

นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผอ.ศปถ.รอ.กล่าวว่า.-ในที่ประชุมแจ้งเรื่อง คนไข้ที่รับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ค่ารักษา OPD ผู้ป่วยนอก สรุป คนไข้ อุบัติเหตุจราจร ผู้ป่วยนอก+ผู้ป่วยใน รายงาน อุบัติเหตุ จราจร ช่วงวันที่ 11 เมษายน 62-16 เมษายน 2562 ผู้ป่วยจำนวน 98 คน มีพรบ.22คน ไม่มี 76 คน ผู้ป่วยนอก จำนวน 54 คน ไม่มีพรบ. จ่ายค่ารักษา 18,931.50 บาท ค้างชำระ 1467.00 ไม่มีพรบ.ผู้ป่วยต้องจ่ายเอง หากมีพรบ.ไม่ต้องจ่าย


ส่วน ด่านตรวจแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ของตำรวจ มี 33 ด่าน ทุกสภ.ร้อยเอ็ด ถึงแม้ได้ผล แต่ก็ยังไม่พอเพราะมีจุดเสียง 70 จุด ทางตรง 100 จุด จึงเห็นควรเพิ่มประชาชนอาสามาเพิ่มอีก เป็นจราจร 7 วัน ปรับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ในด้านคปภ.รถไม่มีพรบ.จ่ายเงินคุ้มครองให้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท โดยเรียกคืนจากเจ้าของรถ หากตายแต่พรบ.ขาด30วันและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรียกคืนเฉพาะเงินต้น ให้ติดต่อรับเงินคืนได้ภายใน 180วัน ไม่คุ้มครอง ในสนามแข่งขัน และใช้รถทำผิดกฎหมาย อื่นๆคุ้มครองทุกกรณี เมาก็ยังคุ้มครอง หากประกันระบบสมัครใจ เช่นประกันชั้นต่างๆ หากเมามีสุราค่าเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่คุ้มครอง ยังเน้นด่านครอบครัว เข้มการทำประกันรถ ธรรมนูญป้องกันอุบัติเหตุหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ทางหลวงมีกฎหมายห้ามปิดถนน หรือไล่ถนน จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ตลาดนัด งานอื่นๆ


และเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้


๑. ให้ปรับแผนการปฏิบัติเพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยเน้นการปฏิบัติงานบนถนนสายหลัก และกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มงวดกวดขันพฤติกรรมเสี่ยง การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ และการใช้อุปกรณ์นิรภัย ได้แก่ การคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัย รวมทั้งพิจารณาการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการในบริเวณที่เหมาะสม อาทิ บริเวณจุดจอดรถ จุดพักรถ หรือสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ เพื่อให้การเดินทาง เกิดความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


๒. ให้ขนส่งจังหวัด และหัวหน้าสถานีขนส่งตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ โดยระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องเป็นศูนย์ กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่ง และจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะ ให้เพียงพอ เพื่อส่งต่อประชาชนผู้ใช้บริการให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย


๓. ให้เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ยานพาหนะ และระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ขับขี่รถพยาบาลปฏิบัติตามมาตรการรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน ๑๖๖๙ ให้ประชาชนรับทราบ และการอำนวยความสะดวกให้แก่รถพยาบาล และรถฉุกเฉินเพื่อเข้าถึงจุดเกิดเหตุและรับส่งผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว


ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจด่านชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน


—///— ชมรมสื่อออนไลน์ IT:ชสอท:MOITC/สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/
/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129—