ข่าวรัฐสภา

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซาอีฟ อับดุลลา มูอัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซี (H.E.Mr.Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamisi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซาอีฟ อับดุลลา มูอัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซี (H.E.Mr.Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamisi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และนำ Mr. Mosabeh Al Kitbi ผู้ช่วยประธานองค์กรนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพ (Global Council for Tolerance and Peace: GCTP) และ Mr. Samer Anouti ที่ปรึกษาด้านเยาวชนประจำภูมิภาค กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund : UNFPA) เข้าพบ โดยมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และนายอนุมัติ อาหมัด พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลา 43 ปี โดยเฉพาะทางด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ สำหรับความสัมพันธ์ทางด้านรัฐสภาทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน โอกาสนี้ ได้แจ้งให้ทราบว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 และได้เรียนเชิญประธานรัฐสภาอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงตลอดจนความเท่าเทียมของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ.2558 พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2558 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และในปี พ.ศ.2563 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Expo 2020 ณ กรุงดูไบ ไทยจะเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “Connecting Minds Creating the Future” และขอขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนไทยให้ได้เข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Council of International Maritime Organization-IMO Council) วาระ ค.ศ. 2017-2019 ของไทยด้วย ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป
ขณะที่ผู้ช่วยประธานองค์กรนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพได้กล่าวเรียนเชิญสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทยเข้าร่วมการประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นว่า องค์กรนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับรัฐสภาไทยในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ หากได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วจะพิจารณาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน