ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน


ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เวลา 09.30 น. พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์

โดยมี พลตรีสุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ เจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ โดยเดินทางมาสัการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและอนุเสารีย์จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พร้อมวางพวงมาลา อนุเสารีย์ ทหารผ่านศึกในราชการสงคราม

ก่อนตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์และเขตอุทัยธานี อีกทั้งมอบทุนการศึกาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2-4 จำนวน 10 ราย และให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ทหารผ่านศึก

//// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจากค่ายจิระประวัติ 0619525644 ////