ข่าวการศึกษาและไอที

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิทยาลัยพยาบาล ประจำปี 2561

ข่าว…พิธีมอบประกาศนียบัตรวิทยาลัยพยาบาล ประจำปี 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในปีการศึกษา 2561 บรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดารุ่นน้องพยาบาลและ พ่อแม่ผู้ปกครองบัณฑิตใหม่ต่างมาร่วมแสดงความยินดีในวันแห่งความสำเร็จวันนี้ ซึ่งทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในปีการศึกษา 2561

โดยมีดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ พร้อมคณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความซื่อสัตว์ในอาชีพพยาบาล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 134 คนและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 จำนวน 47 คน ซึ่งทุกคนจะกลับไปปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดต่างๆ ตามภูมิลำเนาของตัวเองต่อไป

 

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน วิทยาลัยพยาบาล 0619525644 ///////

Comments are closed.