ข่าวเชียงใหม่

พช เชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “ตามรอยบุญครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3

พช เชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “ตามรอยบุญครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาุชมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทั้ง 25 อำเภอ

เข้าร่วม ในการนี้ได้มอบหมายให้นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาุชมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร

cr  @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์