พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561


18 พฤษภาคม 2561
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจในการทำงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รายงานโดย ดวงใจ*นว.พช.ชำนาญการ

 

cr  อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่