“จังหวัดเชียงใหม่เชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเชียงใหม่วันที่ 6-8 มิถุนายน2561”


“จังหวัดเชียงใหม่เชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเชียงใหม่วันที่ 6-8 มิถุนายน2561”
วันที่18 พฤษภาคม2561 เวลา10.00 น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้า/ส่งออกอย่างมืออาชีพ ณ.ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ 12 อำเภอกว่า 200 คนเข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเนื้อหาหลักสูตรนอกจะเกษตรกรจะได้รับความรู้การจัดการคุณภาพแล้วยังได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช ในสวนมะม่วงของตนอีกด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าสถาณการณ์การผลิตมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ ประมาณ 75,000ไร่ เกษตรกร 16,375ราย พื้นทีผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 60%ประมาณ 45,000ไร่ ปริมาณการผลิต 35,000 ตัน

มูลค่า 300-600 ล้านบาท ตลาดที่สำคัญ ญี่ปุ่น และเกาหลี อินโดนีเซีย จีนมาเลเซีย ซึ่งเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพมะม่วงกับทางภาครัฐและเอกชน รวมถึงรณรงค์การผลิต”มะม่วงล่าฤดู”คือมะม่วงให้ผลเดือนมิถุนายน กรกฎาคมตามเงื่อนไขสภาพภูมิอากาศ ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจ.เชียงใหม่จะให้ผลผลิตช้ากว่าภาคอื่นผสมผสานการบริหารจัดการของเกษตรกรเลี่ยงช่วงฤดูมะม่วงให้ผลตาม

ปกติ(เมษายน-พฤษภาคม) โดยจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่9 ในวันที่ 6-8 มิถุนายน พ. ศ. 2561 หน้าศูนย์ราชการเชียงใหม่ โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ มีทั้งการประกวดการผลิตมะม่วง แปรรูป จำนวน 15 ชนิด และมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์การแสดงและการจำหน่ายผลผลิต รวมถึงของดีเมืองเชียงใหม่จาก 25 อำเภอและที่พลาดไม่ได้คือนิทรรศการความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมจากทางภาครัฐและเอกชน  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมงานและอุดหนุนมะม่วง คณภาพจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและกระตุ้นการผลิตมะม่วงที่ดีมีคุณภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

cr @สมพล แสนคำ