Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจสอบรถยนต์, รถบรรทุก, ตรวจน้ำหนักเกิน, ตรวจใบอนุญาตขับขี่ และส่วนควบของรถ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

เมื่อ 17 พ.ค.61, 1000 – 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผย.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ จนท.สนง.ขนส่ง จว.ล.พ. ทำการตรวจสอบรถยนต์, รถบรรทุก, ตรวจน้ำหนักเกิน, ตรวจใบอนุญาตขับขี่ และส่วนควบของรถ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก บริเวณถนนสาย 116 สะปุ๋ง – สันป่าตอง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จว.ล.พ. โดยได้ดำเนินการตรวจ สอบรถยนต์ จำนวน 217 ราย (เปรียบเทียบปรับฯ จำนวน 25 ราย, เขียนใบสั่งฯ จำนวน 5 ราย) และตรวจสอบรถขนส่ง จำนวน 113 คัน (เปรียบเทียบปรับฯ จำนวน 2 ราย, เขียนใบสั่งฯ จำนวน 6 ราย)

cr  @Nopadol 3243 / Aey