กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อ 18 พ.ค.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสมาน กองแก้ว นอภ.บ้านโฮ่ง, พ.ต.อ.ดรณภพ ศิริชัย ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง, หน.ส่วนราชการฯ, อปท., กำนัน, ผญบ., จิตอาสา และราษฎรในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการพัฒนาวัดและที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน บ.กลาง ม.18 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 100 คน

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey