กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่


เมื่อ 18 พ.ค.61, 0600 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายก อบต.ป่าพลู, กำนัน., ผญบ. และราษฎรในพื้นที่ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมงานทำบุญฉลองถวายทานกุฎิสงฆ์ ณ วัดทุ่งม่าน ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยมี นายสมาน กองแก้ว นอภ.บ้านโฮ่ง เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 300 คน

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey