ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการ เลี้ยงวัว บ้านแม่นาจรเหนือ”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามคณะสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการนำสื่อ มวลชน ดูงาน ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม

ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน “โครงการ เลี้ยงวัว บ้านแม่นาจรเหนือ”

โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม และกลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล และ เวลา 16.00น. เข้าเยี่ยมชม และสำรวจพื้นที่

แปลงใหญ่มะม่วงอำเภอดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ โดยมีนางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค เกษตรอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการแปลงใหญ่ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล

 

cr  นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่