“เชิญแอ่วดอยหลวง ชมงานวันมะม่วงและของดีอำเภอเชียงดาว ไก่ชนเมืองพระนเรศวร ในวันที่29-31พฤษภาคม2561”


“เชิญแอ่วดอยหลวง ชมงานวันมะม่วงและของดีอำเภอเชียงดาว ไก่ชนเมืองพระนเรศวร ในวันที่29-31พฤษภาคม2561”


วันที่18พฤษภาคม2561 เวลา 15.00น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงมหาชนกดอยหลวงอำเภอเชียงดาว

 

จังหวัดเชียงใหม่โดยนายสมเกียรติ พานพบ รักษาการเกษตรอำเภอเชียงดาวกล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2548

 

มีนางสุพิน วงศ์ไชยเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจรับซื้อมะม่วงมหาชนก จากเกษตรกร แต่ละปีกว่า 50 ตัน ซึ่งรับซื้อผลผลิตจากพื้นที่อ.เชียงดาวและอำเภอใกล้เคียง

 

รวมถึงบางพื้นที่ของจังหวัดลำพูน ส่วนที่ทางกลุ่มเลือกมะม่วงพันธุ์มหาชนกมีกลิ่นและรสชาติออกหวานอมเปรี้ยวตลอดจนเนื้อสัมผัส ถูกใจผู้บริโภคทางกลุ่มจะไม่ผูกขาดกับเกษตรกรผู้ปลูกทั้งนี้กลุ่มได้แปรรูป เป็นน้ำมะม่วง มะม่วงกวน มะม่วงอบแห้ง ตลาดก็จะเป็นตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อจากผู้บริโภค

ในครั้งนี้นายสมเกียรติ พานพบ รักษาการเกษตรอำเภอยังให้ข้อมูลต่ออีกว่าอำเภอเชียงดาวเป็นแหล่งผลิตมะม่วงดีมีคุณภาพ รวมกลุ่มผลิตมะม่วงแปลงใหญ่

 

และมีคุณภาพเพื่อการส่งออก และปีนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการผลิตมะม่วงคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

 

รวมถึงโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดและประกวดเพื่อให้ได้มะม่วงพันธุ์ดีมีคุณภาพ จึงจัดงาน” วันมะม่วง และของดีอำเภอเชียงดาว”ในวันที่ 29-31พฤษภาคม 2561ณ ตลาดนัดฟ้าเพียงดาว โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เชิญชม ชิม ช็อป มะม่วงดีมีคุณภาพ ณ วันและเวลาดังกล่าว

 

cr  @สมพล แสนคำ