พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ และ พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร ผบ.มทบ.๓๑๐ // มอบถุงยังชีพ พร้อมซองเงินช่วยเหลือ


วันทื่ ๑๘ มิ.ย.๖๑ จ.ส.อ.วีรชาติ ศิริสอ ทหารจิตอาสา อ.สามเงา และ จนท.กิ่งกาชาดอำภอสามเงา นางอ้อยทิพย์ ปาเปี้ยม บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่๓ บ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา ผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ โดย จ.ส.อ.วีรชาติ ฯ ได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ พร้อมซองเงินช่วยเหลือจาก พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ และ พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร ผบ.มทบ.๓๑๐ จนท.กิ่งกาชาดอำเภอสามเงา ได้มอบแพมเพิส และข้าวสารอาหารแห้ง ในการช่วยเหลือเบื่องต้น ผลการปฏิบัติเรียบร้อย