Reporter&Thai Army

จังหวัดตาก เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยทางเรือ ในเส้นทางสัญจรทางน้ำ

จังหวัดตาก เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยทางเรือ ในเส้นทางสัญจรทางน้ำ

วันนี้ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอท่าสองยาง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยทางเรือ ในเส้นทางสัญจรทางน้ำใน ต.ท่าสองยาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการเรือยนต์โดยสาร และประชาชนที่มีเรือยนต์ ใช้ในแม่น้ำเมย เพื่อเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 -2560 มีราษฎรเดินทางไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่บ้านท่าสองยาง แต่เส้นทางถูกน้ำป่ากัดเซาะและดินโคลนถล่ม ทำให้ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ จึงใช้การสัญจรทางเรือ ซึ่งมีเหตุทำให้เกิดเรือล่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิต ในแต่ละครั้งถึง 4 ราย รวม 2 ครั้ง ณ ท่าข้ามบ้านแม่ตะวอ หมู่ที่ 1 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ทาง อ.ท่าสองยาง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการฝึกอบรมการป้องกันภัย ในการใช้เส้นทางสัญจรทางเรือ ให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีความรู้ช่วยเหลือตัวเองและผุ้อื่นเบื้องต้นในขณะที่เกิดเหตุ

ข้อมูลข่าว/////////////

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล ///////// ภาคเหนือ ////////////