ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์

” ทวิช-สิทธิชัย-แชมป์ ” กับพวกคอตก ยื่นศาลประกันตัว 2 แสน คดีครอบงำกิจการ IFEC ( มีคลิป )

https://youtu.be/dARqzdxQsOU

ทวิช-สิทธิชัย-แชมป์ กับพวกคอตก ยื่นศาลประกันตัว 2 แสน คดีครอบงำกิจการไอเฟค
IFEC ยืนกรานไม่ยอมไกล่เกลี่ย จะดำเนินคดี “ทวิช-สิทธิชัย-แชมป์”กับพวกรวม 5 คน ให้ถึงที่สุด ในคดีครอบงำกิจการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายcenter


วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายสิทธิชัย อดีตกรรมการบริษัทและซีอีโอ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค (IFEC) , นายแชมป์ กรรมการบริหาร IFEC พร้อมด้วย นายทวิช, นายเทพฤทธิ์, นางกนกวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้เดินทางเข้ามอบตัวต่อศาล หลังตกเป็นจำเลยในความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่องการเข้าครอบงำกิจการ (IFEC) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีทนายโจทก์และทนายจำเลยเดินทางมาด้วย
จากกรณีที่บริษัท IFEC เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้ง 5 เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ ในกิจการ รวมกันถึงร้อยละ 25 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยที่จำเลยที่ 4 ( นายสิทธิชัย) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ยื่นหนังสือถึง กรรมการIFEC ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานและจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อันเป็นการครอบงำกิจการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการทำคำเสนอซื้อตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ตามหนังสือรับรองประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อมูลรายบริษัท หนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ หนังสือขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร และหนังสือขอให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งศาล เห็นว่าคดีมีมูล ศาลจึงมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาไปก่อนหน้านี้


เมื่อถึงเวลานัดศาลได้สอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายว่า ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยกันหรือไม่ โดยทนายฝ่าย IFEC แถลงไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย และขอให้คดีเป็นไปตามกระบวนการ พร้อมแถลงต่อศาลขอใช้พยานนำสืบ จำนวน 5 ปากใช้เวลา 2 นัด ส่วนด้านทนายจำเลยที่ 1 กับ 2 แถลงต่อศาลขอใช้พยานสืบต่อสู้จำนวน 13 ปาก ส่วนจำเลยที่ 3,4,5 ขอใช้พยานในการนำสืบต่อสู้คดีจำนวน 6 ปาก
ศาลพิเคราะห์แล้วให้เวลาโจทก์และจำเลย ในการสืบพยานฝ่ายละ 2 นัด และศาลจะให้เวลาสืบพยานเพิ่มเมื่อจำเป็น หรือระยะเวลาในการสืบพยานไม่เพียงพอ โดยศาลจะนัดตรวจความพร้อมของเอกสารอีกครั้งก่อนวันสืบพยานไม่เกิน 3 เดือน
หลังจากนั้นจำเลยได้ยื่นขอประกันตัวคนละ 2 แสนบาท ทั้งนี้นายสิทธิชัย ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีการซื้อขายหุ้นให้นายทวิช เป็นสาเหตุการครอบงำกิจการหรือไม่ ตอบเพียงว่าให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย
( สำหรับในกรณีนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์ความผิดถูกตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนในด้านของความคืบหน้าทางกองบรรณาธิการ จะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป )