คณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการดำเนินงานประชุมสัญจร


คณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการดำเนินงานประชุมสัญจร

นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน นายสมัคร โชติวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ นายบรรหาร บุญเขต นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ นายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปรีดา สุขสมบูรณ์ นายกสมาคมองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประเสริฐ์ อินทา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเทพ เบียร์ดี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังกวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพูดคุยหารือแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมี ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ มีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม 20 ท่านและมีมติที่ประชุมจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชุมสัญจรพบกลุ่มเป้าหมายในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 นี้ ในพื้นที่ ตำบลคลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์