พิจิตรประกาศเตือนภัยเตรียมมือมวลน้ำจำนวนมากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หวั่นไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดทับคล้อ


พิจิตรประกาศเตือนภัยเตรียมมือมวลน้ำจำนวนมากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หวั่นไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดทับคล้อ

 

วันที่ 18 ก.ค. 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งการให้ นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร , นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ร่วมกันลงพื้นที่หลังจากทราบว่าอิทธิพลจากพายุ “เซินติญ”ส่งผลให้มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่

 

งเป็นพื้นที่รอยต่อติดกับ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร จากการลงพื้นที่พบว่ามีมวลน้ำจำนวนมาก จาก อ.วังโป่ง กำลังไหลทะลักเข้ามาในคลองวังแดง ซึ่งคลองดังกล่าวเป็นทางน้ำไหลเข้าสู่ตลาดทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ปริมาณน้ำมีมาก

และมีแนวโน้มว่า จะล้นคลองวังแดงและคลองสาขาต่างๆ ซึ่ง ถ้าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า “เซินติญ” จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางประเทศเวียดนาม และจะอ่อนตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทยและจังหวัดพิจิตร ที่จะต้องได้รับผลกระทบจาการที่เกิดฝนตกและตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ดังนั้นพื้นที่ลุ่มในเขตตลาดทับคล้อคาดว่าอาจจะเกิดน้ำล้นคันคลองไหล

เข้าท่วมชุมชนเมือง ดังนั้นจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดังกล่าว
ล่าสุด นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือราษฎรหากเกิดเหตุวิกฤตจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที อีกทั้งให้เร่งกำจัดวัชพืชในคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำ ดังนั้นหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฤทธิ์ของพายุ “เซินติญ” สามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานงานกับจังหวัด หรือโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงสิทธิพจน์ พิจิตร