Uncategorized

กองทัพภาค ๑ มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เมื่อช่วงเช้าวันที่18ก.ค.61 ณ.ค่ายทหารพรานลาดหญ้า

กองทัพภาค ๑ มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เมื่อช่วงเช้าวันที่18ก.ค.61 ณ.ค่ายทหารพรานลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี คุณ จันทร์ หวนสันเทียะ(ประธาน กต.ตร.สน.บางบอน) ได้เดินทางไปรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจาก พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา(แม่ทัพภาค๑)

ที่ได้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพรานกองทัพภาคที่๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติในสถานะบุคคลที่เหมาะสมและคู่ควรแก่การเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จึงคู่ควรแก่การรับมอบใบประกาศฯพร้อมเครื่องหมายฯเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป ขอขอบคุณ คุณจันทร์ หวนสันเทียะ(ประธาน กต.ตร.สน.บางบอน) สนับสนุนข้อมูลภาพ/ข่าวสาร