ร้านเกมโบนัสฮันเตอร์เกมและเน็ตปล่อยให้เด็กอายุตำกว่า18 ปีเข้ามาเล่นเกมอย่างไม่ เกรงกลัวกฎหมาย


ร้านเกมโบนัสฮันเตอร์เกมและเน็ตปล่อยให้เด็กอายุตำกว่า18 ปีเข้ามาเล่นเกมอย่างไม่
เกรงกลัวกฎหมาย
เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 18 ก.ค.61
ฝ่ายปกครองอำเภอบางกรวย กำนันผู้ใหญ่
บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลายบาง กม.รมน.
จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบร้าน
เกมโบนัส บ้านเลขที่ 1/ 84 หมู่ 4 ต.ปลายบาง
อ.บางกรวย จากการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้สืบ
เนื้องจากได้มีประชาชนได้ร้องเรียนมายังฝ่าย
ปกครองอำเภอบางกรวยว่า ร้านเกมเปิดให้
เด็กเข้ามาเล่นเกมที่อายุตํ่ากว่า 18 ปีเข้ามาเล่นกันทั้งวัน จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบ
เด็กกำลังเล่นเกมอยู่ 7 คนชาย 6 คน หญิง 1 คนจึงทำการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบเด็กอายุ 16-17 มาเล่นทั้งหมด
จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของร้านเกมโบนัส
ให้เด็กตํ่ากว่า 18 ปีเข้ามาเล่นเกม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้เรียกเจ้าของร้านมาพบพนักงานสอบสวน สภ.ปลายบางเพื่อดำเนินคดีต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี