Uncategorized

จิตอาสายโสธร เตรียมจัด Big Ceaning เฉลิมพระเกียรติฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 66 พรรษา

จิตอาสายโสธร เตรียมจัด Big Ceaning เฉลิมพระเกียรติฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 66 พรรษา
จิตอาสาจังหวัดยโสธร เตรียมจัดกิจกรรมBig Ceaning “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา แบ่งเป็น 4 เส้นทางคนนับพัน ในวันที่28 ก.ค.นี้
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานการธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” Big Ceaning เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ.ห้องประชุมชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งในที่ประชุมได้หาแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา และร่างกำหนดการจัดงาน ตลอดจนผังเวลากิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานราชการได้เข้าร่วมประชุม
สำหรับกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดยโสธร “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” Big Ceaning เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ในครั้งนี้มีหน่วยงานทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันดังกล่าว จากนั้นจะได้เคลื่อนขบวนไปตามที่นัดหมายโดยได้แบ่งออกเป็น 4 จุด ซึ่งจุดแรกเข้าทำความสะอาดบริเวณวิมานพญาแถน จุดสองบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดยโสธร(ศาลากลางจังหวัด) จุดที่สามถนนวารีราชเดช ช่วงสะพานหน้าสำนักงานเทศบาลน้ำคำใหญ่ และจุดสุดท้ายถนนวารีราชเดช ทั้งสองฝากถนน ทั้งนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ตัดหญ้า ,เครื่องตัดหญ้า,รถบรรทุกน้ำและรถบรรทุกขยะ จาก เทศบาลเมืองยโสธร ,เทศบาลสำราญ,เทศบาลน้ำคำใหญ่ เพื่อทำความสะอาดร่วมกัน พร้อมคาดว่ามีมวลชน ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานนับพันคน
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง